นโยบายการคลังของรัฐและท้องถิ่น

ใครบ้างที่จะสูญเสียหากกฎความต้องการงาน SNAP สุดท้ายมีผลบังคับใช้

การโต้ตอบนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาจำนวนคนและครัวเรือน SNAP ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่จะสูญเสียการคุ้มครองของการสละสิทธิ์ความต้องการงาน SNAP ในช่วงภาวะถดถอยครั้งใหญ่ (ในปี 2552) และระหว่างการขยายตัว (ในปี 2561) มีกฎขั้นสุดท้ายของฝ่ายบริหารของทรัมป์ อยู่ในสถานที่

เรียนรู้เพิ่มเติม