ซาอุดิอาราเบีย

แฉลบ: เมื่อปฏิบัติการลับไม่ดี

เมื่อหกสิบปีที่แล้ว ราชวงศ์ซาอูดได้ปลดอำนาจของกษัตริย์ผู้ประทับนั่งและมอบอำนาจเหล่านั้นให้เจ้าชายอีกคนหนึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและเป็นตัวกำหนดประวัติศาสตร์ของซาอุดิอาระเบีย และควรศึกษาในขณะที่เราไตร่ตรองถึงอนาคตของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เรียนรู้เพิ่มเติมอาณาจักรใหม่ของซาอูด?

ซาอุดีอาระเบียกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยทุกสายตาจับจ้องที่แผน Vision 2030 ประเทศจะประสบความสำเร็จในการปรับอนาคตได้อย่างไร?เรียนรู้เพิ่มเติม