ดินแดนปาเลสไตน์

ยังอยู่ในซากปรักหักพัง: ฟื้นฟูการสร้างฉนวนกาซาจนตรอก

ในการบรรยายสรุปนโยบายศูนย์บรูคกิ้งส์โดฮานี้ สุลต่านบาราคาัตและฟิราส มาสรี ได้ตรวจสอบกลไกการสร้างใหม่ของฉนวนกาซา (GRM) ซึ่งเป็นข้อตกลงไตรภาคีระหว่างหน่วยงานปาเลสไตน์ รัฐบาลอิสราเอล และสหประชาชาติที่ควบคุมการสร้างฉนวนกาซาขึ้นใหม่ตั้งแต่สงครามปี 2014

เรียนรู้เพิ่มเติม