เม็กซิโก

ต้นทุนที่แท้จริงของกำแพงชายแดนของทรัมป์ (ตอนที่ 1)

Vanda Felbab-Brown ผู้อาวุโสในศูนย์ความปลอดภัยและข่าวกรองแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ Brookings และผู้แต่ง Brookings Essay ฉบับใหม่ The Wall: The Wall: The cost of the barrier between the United States and Mexico กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้และการอ้างสิทธิ์อื่นๆ เกี่ยวกับ ผนังชายแดน.

เรียนรู้เพิ่มเติม