ความไม่เท่าเทียมกันทั่วโลก

คนรวยก็สู้ความเหลื่อมล้ำได้เช่นกัน

เศรษฐีหลายคนในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ สนับสนุนวัตถุประสงค์ของการควบคุมความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง พวกเขาไม่ควรปล่อยให้ตัวเองถูกปิดปากโดยข้อกล่าวหาฝ่ายขวาว่าหน้าซื่อใจคดเรียนรู้เพิ่มเติม

เราควรพยายามใช้ชีวิตแบบชาวฝรั่งเศสหรือไม่?

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอเป็นปัญหาใหญ่และด้วยเหตุผลที่ดี GDP ต่อหัวเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานการครองชีพทางวัตถุ แต่มันบอกเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีในวงกว้าง เรามีเวลาเหลือเฟือ…เรียนรู้เพิ่มเติม