จีน

การจัดการความเสี่ยงของสงครามสหรัฐฯ-จีน: การใช้กลยุทธ์การป้องปรามแบบบูรณาการ

หากสหรัฐฯ ต้องการรักษาบทบาทที่สร้างสรรค์ในการป้องกันการระบาดของสงครามข้ามช่องแคบ สหรัฐฯ จะต้องดำเนินกลยุทธ์เพื่อยับยั้งการรุกรานของจีนต่อไต้หวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์และขีดความสามารถของสหรัฐฯเรียนรู้เพิ่มเติม